บทนำระบบ

Version Info

经验、倍率、设置,公布!

Map DB

地图介绍

Expression Info

表情、动作

Reputation System

声望的上升与下降

Economic System

打工、跑贸易
ระเบียบสมาชิก ติดต่อเรา
Copyright © WWW.NAGETH.COM Corporation. All Rights Reserved.